Aby wyświetlić artykuł dotyczący spotkania, proszę wybrać link z menu po prawej stronie


 

  • "Żołnierze Wyklęci" - 6 listopada 2013 roku - Spotkanie z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej – Panem Mirosławem Surdejem (Inspektor IPN, Oddział w Rzeszowie), poświęcone losom Żołnierzy Wyklętych.

  • "Nie bądź obojętny!" - 20 lutego 2014 roku -  Spotkanie z Panem Lesławem Sierockim, dyrektorem zarządzającym Stowarzyszenia Twoja Sprawa na temat obecności pornografii w mediach i reklamie.

  • "Śladami zbrodni komunistycznych" - 3 kwietnia 2014 roku - Spotkanie z Panią Marią Różańską, ekspertem pionu śledczego Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiego w Rzeszowie.

  • "Teoria a praktyka" - 12 marca 2015 roku - Spotkanie z Panem Zdzisławem Błasiakiem Sędzią Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu (w stanie spoczynku), na temat: "Postępowanie sądowe - aspekty praktyczne"

  • "Na płaszczyźnie nauki" - 23 marca 2015 roku - seminarium polsko-węgierskie
Autor: Krzysztof Hoffmann
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2015, godz. 21:55 - Karolina Psonka