W dniach 15-16 maja na Uniwersytecie Otwartym KUL gościli szermierze-multimedaliści paraolimpijscy - Arkadiusz Jabłoński, Grzegorz Pluta i Radosław Stańczuk. Prezentacje i pokazy dostarczyły nie tylko różnorodnej wiedzy (m.in. z zakresu integracji i profilaktyki zdrowotnej), ale również pozytywnych emocji - prawdziwych wzruszeń i serdecznego śmiechu.