Spotkania naukowe Katedry Postępowania Karnego

 

Spotkania naukowe zorganizowane w ramach działalności Katedry:

  • 23 listopada 2015 r. - spotkanie naukowe pracowników i doktorantów Katedry Postępowania Karnego, w trakcie którego referat na temat powołania biegłego w postępowaniu karnym po zmianach wprowadzonych do k.p.k. z dniem 1 lipca 2015 r. wygłosiła dr Joanna Dzierżanowska;
  • 14 grudnia 2015 r. - otwarte seminarium naukowe Katedry Postępowania Karnego, podczas którego referat na temat: "Ochrona tajemnicy adwokackiej w procesie karnym w związku z czynnością przesłuchania i przeszukania" wygłosił dr Marek Smarzewski;
  • 18 kwietnia 2016 r. - otwarte seminarium naukowe Katedry Postępowania Karnego, którego tematem przewodnim było: "Prawo do obrony po noweli k.p.k. z dnia 11 marca 2016 r." - w ramach wstępu do dyskusji referat wygłosił dr Marek Smarzewski.
  • 20 marca 2017 r. - seminarium naukowe pt. "Kontrowersje wokół art. 168a-168b k.p.k." zorganizowane przez Katedrę Postępowania Karnego KUL na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL - wydarzenie to objęła honorowym patronatem Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie. W ramach seminarium referaty wygłosili: SSN Wiesław Kozielewicz; Prof. dr hab. Dariusz Dudek (KUL); Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie Janusz Śliwa; Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku); Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (KUL); dr Joanna Dzierżanowska (KUL); dr Marek Smarzewski (KUL). Szczegółowe informacje zawarte w programie.
Autor: Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2017, godz. 21:36 - Marek Smarzewski