W związku z zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-34/18 w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich zapraszamy wszystkich doktorantów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w piątek 15 czerwca 2018 r.

 

PISMO

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018, godz. 12:00 - Magdalena Sawa