Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkania informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów konkursu ogłoszonego 8 marca 2012 r. w ramach Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Spotkanie poświęcone będzie możliwościom pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych na realizację kierunków zamawianych. W szczególności omówione zostaną zasady konkursu, procedura składania wniosków, kryteria wyboru projektów oraz kwalifikowalność wydatków.

 

Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru: 26 i 28 marca br. w Hotelu Marriott, al. Jerozolimskie 65/79.

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do dnia 21 marca br. na adres monika.markiewicz@ncbr.gov.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pliki do pobrania

 

wstępny program: wstepny_program_spotk.informacyjne_4_1_2.doc

 

formularz zgłoszeniowy: formularz_zgloszeniowy_4.1.2_2012.doc

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:39 - Beata Kaczan