Zapraszam na spotkanie Koła Naukowego

Anglistów w piątek 18 marca w czytelni anglistów:

-18.00 sekcja tyflodydaktyki

-18.30 sekcja tyflo + pozostali członkowie

Autor: Maciej Czerniakowski
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2011, godz. 21:42 - Maciej Czerniakowski