W dniu 18 grudnia 2006 odbyło się spotkanie naukowe naszej katedry, na którym Pani dr Magdalena Charzyńska Wójcik przedstawiła referat zat. "The distribution of anticipators of clusal complements with respect to V2 in OE"