Spotkanie Opłatkowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania

W kulturze katolickiej wigilia kojarzy się z dniem poprzedzającym Boże Narodzenie, a właściwie jest to uroczysta wieczerza tego dnia, która jest przeżywana w rodzinnej wspólnocie. Dobrą tradycją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest przeprowadzenie takiego spotkania w ostatnich dniach przed przerwą świąteczną przez studentów i wykładowców uniwersytetu, można powiedzieć – w uniwersyteckiej rodzinie.

Tak i w tym roku 15 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Ekonomii i Zarządzania organizowane przez Studenckie Koło Przedsiębiorczości, Koło Naukowe Studentów Ekonomii oraz Koło Rachunkowości i Podatków.

Spotkanie Opłatkowe rozpoczął dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania prof. Marian Żukowski. W swoim przemówieniu Pan Profesor podsumował działalność instytutu w tym roku, pogratulował studentów oraz pracowników naukowych ze zbliżającymi się świętami, a zatem rozdał opłatkowe nagrody dla aktywnych studentów. Członkowie Koła Przedsiębiorczości również otrzymali swoje nagrody w postaci książek za zaangażowanie w działalności organizacyjnej i naukowej na rzecz Studenckiego Koła Przedsiębiorczości, między innymi to byli Beata Kaznowska, Maria Kozak, Dorota Pieńkowska oraz prezes SKP Karolina Gierczak.

Kontynuacją przedsięwzięcia było czytanie Ewangelie najpierw w języku polskim, a zanim i w języku ukraińskim. Później studenci i wykładowcy uniwersytetu dzielili się opłatkiem i nawzajem składali szczere życzenia świąteczne, wybaczając wzajemnie zeszłe urazy.

Stół wigilijny był odpowiednio przygotowany przez członków kół studenckich i zawierał rozmaitość postnych potraw. Była to dobra możliwość dla studentów pochwalić się nie tylko wiedzą w zakresie nauk ale również i umiejętnościami kulinarnymi.

Wspólne śpiewanie kolęd dodało świątecznego nastroju całemu spotkaniu i zademonstrowało jedność instytuckiej wspólnoty.

Akademickie spotkanie opłatkowe jest odzwierciedleniem pięknej polskiej tradycji spotkania wigilijnego oraz sposobem na zjednoczenie studentów i wykładowców w mniej formalnej atmosferze przedświątecznej. Członkowie kół, którzy zostali zaangażowani w organizacji przedsięwzięcia po raz kolejny zademonstrowali swoje umiejętności organizacyjne, kreatywność myślenia, samodzielność, pracę grupową oraz chęć działania na rzecz swojej wspólnoty uniwersyteckiej.

Spodziewamy się, że ta piękna i bogata tradycja wigilijnego opłatka Instytutu Ekonomii i Zarządzania żyła pośród nas, była przekazywana następnym pokoleniom i była podtrzymywana przez nich.

Autor: Alisa Ovechko
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017, godz. 20:31 - Karolina Gierczak