SPOTKANIE OPŁATKOWE W WARSZAWIE   

   

Mszą św. w archikatedrze św. Jana, 29 grudnia 2012 r., rozpoczęło się doroczne spotkanie opłatkowe Oddziału Warszawskiego TP KUL. Przybyło ponad 60 osób reprezentujących różne środowiska parafialne TP KUL należące do Archidiecezji Warszawskiej. Eucharystii przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, Prorektor KUL Jana Pawła II; w koncelebrze uczestniczył także Gospodarz i wieloletni Prezes Oddziału w Warszawie, ks. Infułat, dr Grzegorz Kalbarczyk oraz ks. Jarosław M. Popławski.

  Po zakończeniu Liturgii odczytano sprawozdanie z działalności Oddziału, jak również przekazano dyplomy uznania dla zasłużonych Członków Towarzystwa, a następnie miało miejsce „łamanie się” opłatkiem. Na zakończenie raz jeszcze głos zabrał o. Prorektor dziękując za okazywaną dotychczasową pomoc, zrozumienie i życzliwość, wyrażając równocześnie nadzieję, iż „zawieszenie” działalności Oddziału Warszawskiego nie zrywa więzi łączące jego członków z Uczelnią. „Nicią” łączącą pozostanie przyjaźń, a zwłaszcza codzienna modlitwa, szczególnie celebrowana każdego dnia w kościele akademickim KUL Msza św. za żyjących i zmarłych członków Towarzystwa.

 

FOTOGALERIA

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2013, godz. 09:49 - Ewa Zięba