Prorektor ds. studenckich zaprasza na spotkanie wszystkich doktorantów, którym zostało przyznane zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 roku w godzinach 11.00-12.00 w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym. Prosimy o niezawodne przybycie.

Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2017, godz. 08:58 - Andrzej Cudo