W dniu 23 marca br. o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie Władz Rektorskich z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w sali 001 budynku Inżynierii Materiałowej KUL w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a. 
Spotkanie będzie dotyczyło parametryzacji jednostek naukowych naszego Uniwersytetu, w tym Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o
Społeczeństwie w Stalowej Woli.

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018, godz. 14:17 - Małgorzata Wolak