logo.jpg                       

STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych historią Bieszczad

na otwarte spotkanie autorskie

ze Stanisławem Krycińskim.

Tam gdzie diabły, hucuły, ukraińce

 Do Lektorium Instytutu Historii Sztuki KUL

Gmach Główny IIIp. 336

25 marca 2014r, godz. 17.00

 

010_Paniszcz_-w_cerkiew_27_06_1978.jpg

 

Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz unikatowych zdjęć!!!

/Z ARCHIWUM FOTOGRAFICZNEGO Stanisława Krycińskiego/

 

/Zdjęcia ze spotkania/

/FOTO/

logo_cerkwie_200.jpg

 

Spotkanie towarzyszy wystawie:

OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo – wschodniej Polski

 

 Stanislaw_Krycinski_500.jpg

 

Stanisław Kryciński (ur. 1954), z wykształcenia inżynier chemik, z zamiłowania krajoznawca, autor popularnych przewodników turystycznych, opracowań krajoznawczych oraz licznych artykułów. W latach 1991-2008 - właściciel "Wydawnictwa Stanisław Kryciński", wydającego książki z zakresu krajoznawstwa, turystyki, historii i etnografii.
W ramach Akcji Opis, prowadzonej przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, zorganizował sześć dwutygodniowych obozów w latach 1980-1986. Ich uczestnicy prowadzili inwentaryzację krajoznawczą wsi na terenie Pogórza Przemyskiego i Bieszczadów. Dwa ostatnie obozy „Nadsanie” – tym razem o profilu archeologicznym - zorganizował w 1999 i 2000. Miały on na celu stwierdzenie co zostało z wsi wysiedlonej i spalonej pół wieku temu. Uczestnicy obozu odkrywali pozostałości zabudowań dworskich i chałup w Berehach Górnych w Bieszczadach.
Działając w Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej zorganizował w latach 1987-1998 piętnaście obozów konserwatorskich, w czasie których uczestnicy odnowili 40 opuszczonych cmentarzy na terenach płd.-wsch. Polski (w Bieszczadach i Beskidzie Niskim). W maju 1988 zorganizował obóz, którego uczestnicy dokonali renowacji cmentarza muzułmańskiego w Lebiedziewie k. Terespola. W trakcie prac odkryto najstarszy tatarski nagrobek w Polsce, z 1704 r.
Od 1977 r. z własnej inicjatywy dokumentuje kulturę materialną i duchową Beskidu Niskiego, Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego. Jest autorem ok. 30 000 zdjęć z tego terenu (cerkwie, kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki, chałupy, dwory, etc.). Duża część sfotografowanych obiektów już nie istnieje. Przeprowadził wiele wywiadów z mieszkańcami zapisując informacje o historii tych stron, nie opisanej dotąd w książkach. Materiały te wykorzystuje do swoich opracowań. Największe objętościowo są liczące łącznie 1000 stron monografie gmin Cisna i Lutowiska. Stanowią one dwa pierwsze tomy wydawnictwa „Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy”. Stanisław Kryciński zamierza w ten sposób opisać całe Bieszczady i Pogórze Przemyskie.
Należy do Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie (członek honorowy) i Towarzystwa Karpackiego. W latach 1983-1999 działał w Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami.
W 2000 r. wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przez ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego.

Jest autorem opracowań:

 • Cerkwie drewniane w Karpatach, SKPB, 1979.
 • Drewniane cerkwie karpackie, SKPB, 1984.
 • Nadsanie, cz.1 "Gmina Czarna", SKPB, 1986.
 • Pogórze Przemyskie, Rewasz, 1992.
 • Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy. Część I - gmina Lutowiska, Wyd. St. Kryciński, 1995.
 • Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy. Część II - gmina Cisna, Wyd. St. Kryciński, 1996 i 2007
 • Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Rewasz, wydawany od 1996 (współautor).
 • Przemyśl i Pogórze Przemyskie, Rewasz, 1997, 2007.
 • Cerkwie w Bieszczadach, Wyd. St. Kryciński 1991, Rewasz, 1995 i 2005.
 • Wielki atlas historyczny, Demart, wydawany od 2002 (autor 63% map).
 • Polska niezwykła, Demart, 2005 (współautor).
 • Bieszczady, Beskid Niski, Góry Sanocko-Turczańskie. Album-atlas-przewodnik, ExpressMap, 2007 (autor części o Beskidzie Niskim).
 • Zabytki kultury żydowskiej w Polsce. Przewodnik, Carta Blanca, 2011.
 • Bieszczady. Tam gdzie oczy poniosą, Libra, 2013 (wstęp do albumu).
 • Bieszczady. Tam gdzie diabły, hucuły, ukraińce, Libra, 2013.
 • Około 70 artykułów krajoznawczych opublikowanych w różnych periodykach.

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2014, godz. 23:05 - Ireneusz Marciszuk