Senat Akademicki KUL uczestniczył w uroczystej Mszy świętej sprawowanej przez Ojca Świętego Benedykta XVI na pl. J. Piłsudskiego w Warszawie w dniu 26 maja 2006 roku.