Koło Edytorów KUL i Koło Krytyków Literackich KUL

zapraszają na spotkanie

z KRZYSZTOFEM RUTKOWSKIM


Pasaże, baśnie, przepowieści...


12 marca, 11.40, sala CN 104

prowadzenie - Agata Ptak, Bartek Buczacki


Krzysztof Rutkowski - pisarz, tłumacz, eseista, krytyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1985 r. mieszka w Paryżu. Przyjaciel i znawca twórczosci Edwarda Stachury. Idąc tropem Mistrzów (Stachury, Mickiewicza, Benjamina, Bachtina, Białoszewskiego...), wymymyślił nowe gatunki literackie - pasaże i przepowieści:

"Pisać pasaże to ruszyć w drogę do krainy, której brak strony zewnętrznej, jak snom. I pisać je tak, jakbym chodził , tak jak żyję, tak jak kocham, tak jak oddycham. Pisać pasaże - to ryzykować i nie zapominać o odpowiedzialnosci. To znaczy przede wszystkim: przywołać takie gatunki mowy, które odpowiedzialne ryzyko uniosą..." (Śmierć w wodzie, Proza, Gdańsk 1998, s.18)

ZAPRASZAMY!


Autor: Sławomir Oleksiejuk
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2008, godz. 13:39 - Sławomir Oleksiejuk