Katedra Biologii Molekularnej KUL zaprasza na spotkanie z Prof. Pilar Martin-Duque (Uniwersytet Francisco de Vitoria, Madryt), które odbędzie się w dniu 21 maja 2007 r. o godz. 10:00 w Bibliotece Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Konstantynów 1 H. W trakcie spotkania wygłoszone zostaną dwa wykłady: 1. Gene therapy for cancer. General concepts (godz. 10:00); 2. Molecular radiotherapy and imaging (godz. 13:00). Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką wykładów!
Autor: Anita Marszelewska
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2007, godz. 14:04 - Anna Kowalczyk