Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów KUL „Nowoczesne Kształcenie” ma zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie otwarte z reprezentantem
Instytutu na rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS,
 Panem Bartoszem Lewandowskim.

Planowane spotkanie nosi tytuł „Prawnik – moralny sędzia prawa czy bezwzględny egzekutor?”

Instytut na rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS zrzesza prawników działających na rzecz obrony tradycyjnych wartości w Polskim systemie prawnym, wywodzących się z naszego dziedzictwa kulturowego i duchowego. W szczególności broni prawnej ochrony przyrodzonej godności człowieka, przejawiającej się m.in. w prawie każdego człowieka do życia. Instytut ORDO IURIS prowadzi bieżące analizy prawne, zarówno przepisów prawa polskiego jak i Unii Europejskiej, opiniuje także projekty ustaw i innych aktów prawnych. Prawnicy Instytutu ORDO IURIS podejmują także wiele praktycznych działań prawnych na rzecz zarówno organizacji społecznych jak i obywateli bezpośrednio. Więcej na temat Instytutu ORDO IURIS znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.ordoiuris.pl

Spotkanie odbędzie się w ten czwartek – 29 maja 2014 r., o godz. 16:00, na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli przy ul. Ks. J. Popiełuszki 4 (budynek koło Konkatedry) – w auli multimedialnej 18.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym spotkaniu, będzie to okazja do odkrycia znaczenia słowa „Prawnik” na nowo, w jego szlachetnym brzmieniu, a być może również do podjęcia współdziałań z Instytutem ORDO IURIS, by również i obowiązujące nas prawo było sfera przyjazną dla naszych sumień.

 

Ordo Iuris

Autor: Krzysztof Hoffmann
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2014, godz. 20:31 - Krzysztof Hoffmann