Koordynator Sekcji:
Maria Dorota Ney

Opiekun naukowy:
dr Rafał Biskup
- adiunkt w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2009, godz. 16:15 - Natalia Dziczkowska