W dniu 24 czerwca 2014 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa o Folklorze, którą zorganizowały: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego oraz Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

      Podczas konferencji folklor ukazano na przestrzeni ponad dziesięciu stuleci, od Europy po Japonię. Prezentowany był przez historyków, etnografów, kulturoznawców, filologów, historyków sztuki.

      Konferencja przyciągnęła ponad 40 prelegentów z 15 ośrodków akademickich, naukowych (Akademia Ignatianum, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

         Uczestnicy obradowali w kilku panelach, których moderatorami byli: Emil Ciecieląg, Marta Kaczmarek, Krzysztof Osewski, Ewelina Lilia Polańska, Bogusław Szalast, Anna Wilk.

       Podczas obrad konferencyjnych było dużo ciekawych wystąpień, żywych dyskusji i postulatów naukowych na przyszłość. Spośród wielu interesujących referatów można przytoczyć choćby tytuły i tematykę kilku z nich. Pani mgr Magdalena Kowalska-Cichy zafascynowała słuchaczy opowieścią o czarach i czarownicach XVII-wiecznego Lublina. Pan mgr Daniel Pruchniewski (UWM) barwnie zaprezentował folklor Warmii i Mazur. Pani mgr Magdalena Pierzchała (KUL) opowiedziała o nieznanych bułgarskich obyczajach weselnych (w świetle badań Christo Vakarelskiego).

     Szeroką reprezentację znalazły prelekcje związane ze zwyczajami i obrzędami adwentowymi, bożonarodzeniowymi oraz wielkanocnymi. Pani mgr Ewelina Lilia Polańska (KUL) pokazała tradycje świąteczne na Zamojszczyźnie, pan mgr Bogusław Szalast (KUL) na ziemi lubartowskiej, zaś panie: Maria Lawrenz (UJK) i Paulina Tompa (UJK) omówiły potrawy świąteczne w regionie piotrkowskim w XIX i XX w.

Na wędrówkę po Bieszczadach w trakcie swego wystąpienia zaprosił pan mgr Józef Bilski (KUL) prezentując temat Od Chrystusa frasobliwego do Kapliczki menela – ewolucja folkloru na terenie Bieszczadów na przestrzeni lat 1945-1995. Pani mgr Anna Wilk (KUL) pokazała specyfikę folkloru łemkowskiego.

       W trakcie jednego z paneli uczestnicy przedstawili problematykę folkloru nawet tak odległych terenów, jak Japonia. Pani Judyta Pietrzyk (UMCS) mówiła o ciekawym fenomenie japońskich drzew. Pan mgr Emil Ciecieląg (KUL) przedstawił japoński obrządek pogrzebowy, zaś pani mgr Olga Mądrowska (UMK) pokazała folklor i tożsamość kulturową archipelagu Ryukyu w czasach współczesnych. Pan mgr Bartłomiej Proc (KUL) na przykładzie Księgi Tobiasza pokazał folklor irański.

    Część prelegentów zajęła się zagadnieniem folkloru obecnym w kulturze popularnej. Pani mgr Marta Tużnik (UMCS) ukazała wampira, pani Agata Chrobot (UJK) zanalizowała płyty Donatana, a pan mgr Łukasz Nosal (KUL) przedstawił repertuar i tradycje zespołu Koko Euro Spoko oraz muzykę ludową powiatu janowskiego.

Powyżej wymienione osoby szczególnie uczestniczyły w dyskusjach panelowych w związku z duża liczbą pytań do nich skierowanych. Ponadto głos w dyskusji zabrali m.in.: mgr Anna Czyżewska, Marta Kaczmarek, mgr Olga Kielak, mgr Marcin Markowski, czy Krzysztof Osewski.

      Konferencja przyniosła interesujące ustalenia, ale i pozostawiła pewien niedosyt i nowe pytania badawcze, jako zaproszenie do kontynuowania bogatej tematyki związanej z folklorem.

Autor: Ewelina Polańska
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014, godz. 15:36 - Ewelina Polańska