Sprzęt komputerowy

Diagnoza i pomoc w przypadku awarii sprzętowych

Każde urządzenie elektroniczne może czasem ulec awarii. Dlatego w przypadkach, gdy komputer przestaje działać lub działa nieprawidłowo pracownicy DTI mogą postawić wstępną diagnozę powstałego uszkodzenia i udzielić informacji dotyczącej dalszego postępowania z wadliwym sprzętem. Możliwe, że awaria zostanie usunięta przez DTI - zależy to od charakteru problemu oraz od samego sprzętu (producent, okres gwarancyjny).

Doradztwo i opiniowanie przy ustalaniu konfiguracji przed zakupem bądź modernizacją

Obok diagnostyki i napraw DTI zajmuje się także działaniami "profilaktycznymi". Staramy się zadbać, aby sprzęt był właściwie zasilany i użytkowany. Do działań "profilaktycznych" zaliczamy również doradztwo przy zakupach - unikamy dzięki temu wielu problemów. Doświadczenia DTI zaowocowały zbiorem reguł, którymi kierujemy się w doborze zakupowanego sprzętu. Wieloletnia, konsekwentnie realizowana polityka "profilaktyczna" zaowocowała minimalną awaryjnością sprzętu znajdującego się pod opieką DTI. Dodatkową zaletą jest unifikacja, która ułatwia opiekę nad większą ilością sprzętu. Opinia DTI i akceptujący podpis kierownika Sekcji Interwencji są wymagane przy zakupach sprzętu ze środków Uniwersyteckich.

 

Utylizacja wycofanego sprzętu

Dział Teleinformatyczny zajmuje się również ostatnim etapem życia elektroniki na Uczelni czyli wraz z Działem Ruchomości likwiduje zużyty sprzęt.

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2009, godz. 14:42 - Robert Toruj