Głównym celem projektu „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy” jest podniesienie do III.2018 r. oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 162 studentów (135 kobiet/27 mężczyzn) kierunku Administracja WPPKiA - dzięki stażom wysokiej jakości.

 

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

 

Budżet projektu: 1 454 805,72 PLN, w tym 1 411 161,54 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 12:01 - Piotr Siemaszko