Projekt „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

Budżet projektu: 1 478 927,76 PLN, w tym 1 434 559,93 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2016, godz. 13:05 - Piotr Siemaszko