Staże naukowe:

· Od lutego do czerwca 1997 roku staż naukowy w Zakładzie Psychologii Rodziny pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Braun - Gałkowskiej (w tym czasie pracowałam w WSP w Częstochowie).

Wyjazdy zagraniczne:

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą (chronologicznie od czasu studiów):
· Katholische Akademie Schwerte (Niemcy) sytpendium - sierpień 1990;
· Katholische Akademie Schwerte (Niemcy) sytpendium - sierpień 1991;
· 17.08 - 13.09.1992 - udział w Sommerakademie pt. „Klugheit, Tapferkeit, MaB - die Tugenden fűr unsere Zeit" Gnadenthal i Hennersdorf (Niemcy);
· 16.08 - 12.09.1993 - udział w Sommerakademie pt. „Geschaffen zum Mensch - geschaffen zum Du." Gnadenthal i Hennersdorf (Niemcy);
· 15.08. 3.09.1994 - udział w Sommerakademie pt. „Die Bedeutung der Schopfugsmandate Familie, Arbeit, Staat und Kirche -" - Gnadenthal i Volkenroda (Niemcy);
· 14.08 - 5.09.1995 - udział w Sommerakademie pt."Wurzeln von gestern - Hoffnung fűr Morgen" Gnadenthal (Niemcy) i Latrun (Izrael);
· Udział w Seminarium Podstawowym doskonalącym umięjętności zawodowe w zakresie poradnictwa rodzinnego Duren (Niemcy) 14-07. -20.07. 1996;
· 16.08 - 8.09.1996 - udział w Sommerakademie pt. „Mut zur Minderheit. Von der Wirkung keiner Zellen in der Geselschaft" Gnadenthal i Volkenroda (Niemcy);
· Udział w seminariach i pracy grupowej podczas międzynarodowej konferencji „Erziehung zum Menschsein" („Wychowanie do człowieczeństwa"), Erfurt (Niemcy) 22-25.05.1997;
· 10.08. - 6.09.1998 - udział w Sommerakademie pt. „In einem neuen Geist fur eine neue Erde" Europeisches Jugendbildungszentrum Volkenroda (Niemcy);
· 11.08. - 29.08.1999 - udział programie „Jodokus" Europeisches Jugendbildungszentrum Volkenroda (Niemcy);
· 8-21.04.2002 staż zagraniczny w Braga (Portugalia) - udział w programie Leonardo da Vinci II Education and Culture, projekt „Dimostrazione", wymiana między fundacją Gaudete (Polska) a Compenditur Braga (Portugalia);
· Wymiana międzynarodowa dla studentów i młodzieży z Europy, w ramach International Construction Weeks w Gnadenthal 19.08.- 1.09.2002, (nauka języka, poznawanie kultury);
· Wymiana międzynarodowa dla studentów i młodzieży z Europy, w ramach International Construction Weeks w Gnadenthal 2.08.- 23.08.2003, (nauka języka, poznawanie kultury).


Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2009, godz. 18:44 - Tomasz Gosztyła