Informujemy, iż osoby wyjeżdżające na staże zagraniczne na Ukrainę nie są zobowiązane do znajomości języka ukraińskiego. Jednostki Przyjmujące stażystów będą porozumiewać się ze stażystami w języku polskim.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH NA STAŻE ZAGRANICZNE.

Autor: Marlena Struś
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2016, godz. 10:21 - Marlena Struś