"Stabat Mater dolorosa" to pierwsze słowa średniowiecznej sekwencji Jacopone da Todi. Określa się nimi również motyw literacki często obecny w tekstach średniowiecznych, m.in. "Lamencie świętokrzyskim". Który zapis należy zastosować, mając na myśli właśnie to drugie znaczenie: "Stabat Mater Dolorosa"; "Stabat Mater dolorosa"; "stabat Mater dolorosa" czy "stabat mater dolorosa"?

 

Zarówno motywy, jak i reguły ich kombinacji zawsze mają charakter mniej lub bardziej konwencjonalny, znane są już w jakiejś mierze z innych dzieł, należą do tradycji literackiej, dlatego też ich zapis często jest utożsamiany z formą obecną w utworze. W tym przypadku przytoczona fraza jest incipitem XIII-wiecznej łacińskiej pieśni, który zgodnie z zasadami pisowni tytułów rozpoczyna się dużą literą: Stabat Mater Dolorosa. Natomiast jeżeli chodzi o zapis motywów w języku polskim, obowiązuje zasada pisowni małą literą, np. Motyw czarodziejskiego instrumentu powtarza się w wielu baśniach (przykład z „Wielkiego słownika ucznia PWN”, red. M. Bańko). Jednak ze względu na to, że mater oznacza 'Matkę Boską', a dolorosa 'boleściwa' jest jej dookreśleniem, powinno się - zgodnie z zasadami ortografii - oba człony motywu zapisywać dużą literą. Zatem poprawny zapis motywu wyglądałby następująco: stabat Mater Dolorosa.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2010, godz. 12:03 - Natalia Sosnowska