Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością

Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

§5

5. Uniwersytet podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków do uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich wymiarach życia akademickiego, w szczególności przez:

  1. wyrównywanie szans edukacyjnych;
  2. przygotowywanie pracowników i studentów Uniwersytetu do kontaktów z osobami niepełnosprawnymi;
  3. aktywizację i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych;
  4. tworzenie przyjaznego otoczenia dla studentów wymagających adaptacji;
  5. usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych.

 

 

Pełna wersja: Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Autor: Andrzej Matys
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2019, godz. 12:33 - Andrzej Matys