nagroda_wyszynski13 stycznia 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Stefan Kardynał Wyszyński – nauczyciel praw Bożych”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Podczas Walnego Zebrania SAWP KUL po raz pierwszy wręczona została Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Zgodnie z regulaminem, uchwalonym przez Zarząd SAWP KUL w dniu 9 maja 2017 r. Uchwałą nr 2/2017, nagroda przyznawana jest w każdym roku kalendarzowym za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne mające na celu szerzenie zasad katolickich, zgodnie z zasadą Deo et Patriae (art. 3 Statutu SAWP KUL).

 

Laureaci Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

 

2017

 

 

 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

ks. dr inf. Ireneusz Skubiś

ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski

mec. Stefan Hambura

 

prof. dr Peter Raina

 

 

 

 

 

 

 

statuetka_wyszynski

Wręczone zostały również Medale Stefan Kardynał Wyszyński Nauczyciel praw Bożych.

Odznaczeni zostali:

dr Agnieszka Romanko

 

Relacja w TVP3 Lublin

Informacja na portalu eKAI

Informacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2018, godz. 20:44 - Magdalena Sawa