Studia na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych

i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim

Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

Stara matura

  • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących przedmiotów: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2013, godz. 10:42 - Liliana Kycia