KitK1

Zrozumieć najważniejsze wyzwania świata!

 

 

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych, prawnych i stosunków
  • budowania strategii działań oraz negocjacji dotyczących relacji międzynarodowych
  • zarządzania zespołem osób i procesami dotyczącymi stosunków międzynarodowych w administracji państwowej i samorządowej

Zawody:

  • pracownik służb dyplomatycznych
  • pracownik organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych
  • pracownik środków badawczych zajmujących się stosunkami międzynarodowymi

 

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 10:33 - Ewa Kula