Szanowni, drodzy Koledzy i Koleżanki,

Miło jest nam poinformować, że rozpoczyna działalność


Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL

KRS 0000592644

 

Celami stowarzyszenia są:

a) utrzymanie stałej łączności między absolwentami Filologii Słowiańskiej KUL, pogłębianie więzi koleżeńskiej oraz pielęgnowanie ducha solidarności zawodowej i koleżeńskiej,

b) wszechstronne wspieranie macierzystego kierunku Filologia Słowiańska KUL,

c) cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne, w szczególności rozwój i upowszechnianie języka i kultury krajów wschodniosłowiańskich. 


Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci zasilenia szeregów członków stowarzyszenia - zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia!

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL

1/ mgr Agata Wawryszczuk– Prezes Zarządu

2/ dr Marta Kaczmarczyk– Wiceprezes Zarządu

3/ mgr Joanna Kozieł– Skarbnik Zarządu

4/ dr Małgorzata Wideł – Ignaszczak – Członek Zarządu

5/ dr Albert Nowacki– Członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna

1/ prof. dr hab. Witold Kołbuk - Przewodniczący

2/ dr hab. (prof. KUL) Maria Mocarz-Kleindienst - Członek

3/ dr Monika Grygiel - Członek

 

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w gmachu Collegium Norwidianum,

Adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Bezpośredni kontakt:

Małgorzata Wideł-Ignaszczak

goswid@gmail.com lub mwidel@kul.pl

 

Statut stowarzyszenia (PDF)

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016, godz. 11:32 - Monika Grygiel