Stowarzyszenie EuroPartner Akie

 

Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE powstało w 2004 roku. Po ponad 10 latach działalności jest jedną z najprężniej działających organizacji pozarządowych w województwie podlaskim. Stowarzyszenie zrealizowało bądź uczestniczy w realizacji ponad 40 projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Skupia osoby aktywnie działające na rzecz społeczności lokalnej, samorządowej i akademickiej. Członkami Stowarzyszenia są osoby związane z sektorem publicznym, pozarządowym, jak też prywatni przedsiębiorcy. Prezes Europartnera, Krzysztof Mnich, jest członkiem krajowego Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jako zrzeszenie osób, Stowarzyszenie nieustannie dba o rozwój swojego potencjału, którego najważniejszym elementem są ludzie. Tworzy warunki rozwoju dla kilkuset innych organizacji pozarządowych, wspiera ich aktywność i inicjatywy.

Europartner AKIE prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku. Z jego pomocy – zarówno merytorycznej jak i finansowej – skorzystało ponad 200 organizacji pozarządowych oraz 12 spółdzielni socjalnych.

Głównymi działaniami Europartner AKIE są: tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy europejskich, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, pomoc w realizacji programów europejskich; doradztwo biznesowe i pomoc organizacyjno - finansowo - prawna.

 

EuroPartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel. 085 732 02 58

 

Więcej informacji na stronach:

        http://www.europartner-akie.pl/

        http://www.przedsiebiorczepodlasie.pl/

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2015, godz. 09:09 - Justyna Tarkowska