mgr Hanna Elżanowska

dr Hanna Elżanowska

asystent w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL

psychoterapeuta

psycholog biegły sądowy w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży

kontakt: haniak@kul.lublin.pl

 


Zainteresowania naukowe:

- metody projekcyjne (m.in. Test Rorschacha, Test Lüschera, Test Piramid Barwnych, Test Drzewa, Test Szondiego, Test Rysunku Rodziny, TAT, CAT);
- psychologiczna analiza zjawiska wolontariatu;
- przemoc wobec dzieci (w tym wykorzystanie seksualne);
- psychologia śmierci i umierania;
- psychologia rodziny.

Projekty badawcze:

analiza treści programów telewizyjnych czterech polskich nadawców (XII 2003, pod kierunkiem prof. dr hab. M.Braun-Gałkowskiej).

Nauczane przedmioty:

psychologia rodziny,  psychologia wychowawania i nauczania, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia rodziny dysfunkcjonalnej, metody projekcyjne, psychoprofilaktyka i terapia rodziny, psychoprofilaktyka zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, podstawowe kompetencje osobowe psychologa,

Aktywność pozainstytutowa:

- prowadzenie kursów dla narzeczonych przy Duszpasterstwie Akademickim KUL Jana Pawła II;
- członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2013, godz. 21:39 - Hanna Elżanowska