dr Katarzyna Litwińska 

Katarzyna Litwińska

Stopień naukowy: doktor

Stanowisko: asystent w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL Jana Pawła II

Zainteresowania naukowe:

- psychoterapia systemowa, indywidualna, grupowa;
- kulturowe uwarunkowania psychopatologii;
- metody badania osobowości - głównie metody projekcyjne: wykorzystanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Nauczane przedmioty:

- psychologia rodziny;
- psychologia wychowania;
- psychoprofilaktyka i terapia rodzin.

Przynależność do Towarzystw Naukowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - Sekcji Psychoterapii.

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2009, godz. 10:42 - Tomasz Gosztyła