http://www.kul.lublin.pl/rcmail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=6443&_part=2&_mimewarning=1&_embed=1&_extwin=1

Iwona Ulfik-Jaworska
 

Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii 

Stanowisko: adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny
KUL Jana Pawła II

e-mail: iwonau@kul.pl

Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
pok. C-445, Collegium Jana Pawła II
tel. +48 81 445 34 45

 
 
Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe mieszczą się na styku psychologii mediów, psychologii wychowania i psychologii rodziny:

- uwarunkowania internetowych zachowań seksualnych (w tym korzystania z pornografii internetowej) w okresie wczesnej dorosłości
- ryzykowne zachowania seksualne wśród studentów
- psychologiczne oraz wychowawcze aspekty zaangażowania w gry komputerowe wśród dzieci i młodzieży
- nadmierne (dysfunkcjonalne) korzystanie z Internetu i gier komputerowych
- analiza treści audycji telewizyjnych
- psychospołeczne uwarunkowania jakości relacji partnerskich i małżeńskich
 
Dotychczas prowadzone zajęcia dydaktyczne:
- psychologia wychowania i nauczania (Instytut Psychologii, wykład obowiązkowy i ćwiczenia)
- psychologia rodziny (Instytut Psychologii, wykład obowiązkowy i ćwiczenia)
- psychologia i pedagogika mediów (Instytut Psychologii, wykład specjalizacyjny i ćwiczenia)
- psychoprofilaktyka i terapia rodzin (Instytut Psychologii, ćwiczenia specjalizacyjne)
- metody projekcyjne (Instytut Psychologii, ćwiczenia specjalizacyjne)
- proseminarium z psychologii wychowawczej i rodziny (Instytut Psychologii)
- metodyka (Instytut Psychologii, konwersatorium)
- podstawowe kompetencje osobowe psychologa (Instytut Psychologii, ćwiczenia obowiązkowe)
- psychologia mediów (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, wykład i ćwiczenia)
- psychologia wywierania wpływu (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, wykład)
- psychologia wychowawcza (Instytut Nauk o Rodzinie, wykład)

Aktywność pozainstytutowa:

 Prowadzenie kursów dla narzeczonych w małych grupach przy Duszpasterstwie Akademickim KUL (od 2000 r.)
 Szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli z zakresu kompetencji wychowawczych oraz edukacji medialnej
Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2015, godz. 22:16 - Elżbieta Trubiłowicz