dr Beata Kostrubiec Beata Kostrubiec - Wojtachnio
Adiunkt w Instytucie Psychologii KUL

Moje zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze psychologii wychowawczej, psychologii rodziny, psychologii religii. Duża część moich badań dotyczy właściwości osobowościowych, które dzieci, młodzież lub dorośli ujawniają w trakcie ulegania świadomym i nieuświadomionym oddziaływaniom (tj. wpływom, zaangażowaniu się) przez interakcje społeczne w takich grupach jak rodzina, kręgi rówieśnicze, szkoła. W nauce jaką jest psychologia cenię sobie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakie uwarunkowania życia człowieka pomagają mu najlepiej realizować siebie jako osobę, podmiot, oraz jakie uwarunkowania pozwalają mu ujawniać swoje najlepsze potencjonalności. Poszukuję w psychologii zwłaszcza tych cech osobowości, które aktywnie przyczyniają się do radzenia sobie w środowisku, podejmowaniu wyzwań, w radzeniu sobie z trudnościami. Szukam tych cech które sprzyjają wielowymiarowemu rozwojowi człowieka.

Człowieka jako podmiot badań psychologicznych chciałabym widzieć możliwie szeroko, w jego interakcjach z najbliższymi (rodzina, rodzeństwo, grupy rówieśnicze), ze środowiskiem (kultura, system oświatowy, media) i w odniesieniu do osobistych planów, wartości i ideałów.
Od strony metodologicznej zajmuję się rozwojem metod jakościowych (wywiad eksporacyjno-krytyczny, metody projekcyjne, a zwłaszcza metoda rysunku projekcyjnego i metoda Rorschacha), co znajduje odbicie w różnych publikacjach i aktualnych projektach. Wraz z zespołem współpracowników z innych ośrodków zajmujemy się rozwojem diagnozy psychologicznej i dopracowaniem psychometrycznym metod projekcyjnych. Główne obszary moich zainteresowań to:

Psychologia rodziny
Psychologia wychowania i nauczania,
Psychologia mediów
Psychologia szkolna, Pedagogika, Metodyka
Psychologia religii

Zainteresowania naukowe:

psychologia wychowawcza, psychologia rodziny, psychologia religii, metody projekcyjne (metoda rysunku projekcyjnego, metoda Rorschacha).

Projekty badawcze:

Badania psychologicznych korelatów budżetu czasu dzieci dziesięcioletnich, gimnazjalistów oraz licealistów.

Aktywność pozainstytutowa:

· stały udział członkowski w Polskim Towarzystwie Psychologicznym (od 1993 roku);
· członkostwo w Towarzystwie Naukowym KUL;
· członkostwo w Stowarzyszeniu Pedagogów „W tę samą stronę" (od 1998 roku), od 2004 roku pełnienie roli prezesa Stowarzyszenia.

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2015, godz. 01:34 - Elżbieta Trubiłowicz