dr Elżbieta Trubiłowicz Elżbieta Trubiłowicz
Stopień naukowy: doktor
Stanowisko: adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny
 
Zainteresowania naukowe:

Psychologia rodziny i psychologia wychowawcza ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży pozbawionych rodziny lub żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych.
Wsparcie terapeutyczne osób z doświadczeniem traumy.  Źródła rezyliencji
Wyjazdy zagraniczne:

Uniwersytet Katolicki w Eichstatt, Bawaria, Niemcy: styczeń - kwiecień 1991 - stypendium Katholischer Akademischer Auslander Dienst.

Nauczane przedmioty:

- Interwencja kryzysowa
- interwencje psychologiczne wobec osób z doświadczeniem traumy
- psychologia ogólna;
- psychologia wychowania i nauczania;
- wychowanie dziecka ze środowiska patologicznego;
- psychologia rodziny
- psychologia rozwojowa
- kierowanie placówką socjalną
-
Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2015, godz. 01:28 - Elżbieta Trubiłowicz