dr Bogusława Lachowska Bogusława Lachowska
Stopień naukowy: doktor habilitowany

Bogusława Lachowska

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Dr hab. Bogusława Lachowska

adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny

od 1.06.2013 r. kieruje Katedrą Psychologii Wychowawczej i Rodziny

e-mail: lachow@kul.lublin.pl

 

 

 


 

Życiorys naukowy:
Studia z zakresu psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1979 – 1984 ukończone z wyróżnieniem. Praca magisterska pt. „Obraz siebie u dzieci a techniki wychowawcze stosowane przez ich rodziców”.
Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie rozprawy pt. „Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób owdowiałych samotnie wychowujących dzieci” w 1994 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W rozprawie doktorskiej podjęto problematykę relacji emocjonalnych w rodzinach owdowiałych matek i owdowiałych ojców samotnie wychowujących dzieci. Badania zrealizowano w ramach grantu KBN (grant na badania własne).
Tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii w 2012 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i monografii pt. „Praca i rodzina – konflikt czy synergia? Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi – uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn”. Recenzentami wydawniczymi byli Prof. dr hab. Anna M. Zalewska oraz Prof. dr hab. Mieczysław Plopa. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli Prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik, Prof. dr hab. Mieczysław Plopa, Prof. dr hab. Helena Sęk oraz Prof. dr hab. Stanisława Steuden.

Zainteresowania naukowe łączę z praktyką psychologiczną. Prowadzenie praktyki psychologicznej umożliwiają mi odbyte szkolenia podyplomowe na temat podejścia systemowego w terapii rodziny (atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP), kursy doskonalące z zakresu psychoterapii (organizowane przez Instytut Neurologii i Psychiatrii w Warszawie) i inne szkolenia, oraz terapia własna i uczestniczenie w superwizji.

Kompetencje w posługiwaniu się zaawansowanymi metodami statystycznymi poszerzam uczestnicząc w warsztatach analitycznych organizowanych przez SPSS Polska i Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w ramach programu Ariadna (w latach 2008-2009) oraz w Spotkaniach Metodologicznych organizowanych w Lublinie przez Profesor dr hab. Mariolę Łaguna.


Zainteresowania naukowe:
1. Psychologiczna charakterystyka rodziny w perspektywie systemowej
2. Rodzina w kryzysie – z uwzględnieniem zjawiska prężności rodziny
4. Psychologiczna problematyka wielorakich ról społecznych – perspektywa negatywnych i pozytywnych oddziaływań
5. Metody badania rodziny
Przynależność do towarzystw naukowych:
- członek współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL
- członek International Academy of Family Psychology
- członek European Society on Family Relations


Dydaktyka
Aktualnie prowadzone zajęcia:
1. Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład, II rok psychologii; Specjalizacja: Biznes i Przedsiębiorczość)
2. Psychologia rodziny (wykład, II rok psychologii, specjalizacja: Wspieranie Jakości Życia)
3. Seminarium magisterskie nt. Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (IV rok psychologii; Specjalizacja: Biznes i Przedsiębiorczość)
4. Seminarium magisterskie nt. Psychologia rodziny (IV i V rok psychologii, specjalizacja: Wspieranie Jakości Życia)
5. Metodologia badania rodziny (konwersatorium, INOR, I rok drugiego stopnia studiów)
6. Seminarium doktoranckie z Psychologii rodziny
7. Family Psychology – wykład na studiach doktoranckich oraz dla studentów z programu ERASMUS

 


 

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 17:23 - Elżbieta Trubiłowicz