Prof. dr hab. Andrzej Sękowski

Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych

 

Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, jest autorem ok. 300 publikacji, m.in.: książek
- Osiągnięcia uczniów zdolnych,

- Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych,
- Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych
,
- Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań.

- LMI - Inwentarz Motywacji Osiągnięć H. Schulera, G. C. Thorntona, A. Frintrupa i M. Prochaski. Podręcznik.

- Świat wartości uczniów zdolnych.

 

Publikuje w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak:

- Journal of Personality and Social Psychology,

- Science,
- High Ability Studies,
- Gifted Education International,
- Journal of Visual Impairment & Blindness,
- Zeitschrift fűr Heilpädagogik,
- Journal of Personality,
- Assessment,
- Psychology and Aging.

Publikuje również w International Handbook on Giftedness.

 

Obecnie pełni funkcję, wiceprzewodniczącego PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne), a także obejmuje funkcje redakcyjne w czasopismach naukowych:

- Przeglądu Psychologicznego (jako Editor-in-Chief) - czasopismo znajduje się na liście ERIH Plus,

- Journal of Individual Differences (jako Associate Editor),

- High Ability Studies (The Journal of the European Council for High Ability; jako Consulting Editor),

- Gifted Education International (jako członek Editorial Board).

- Creativity. Theories - Research - Applications (jako członek Editorial Board)

 

Odbywał liczne staże zagraniczne m.in.: w USA, Niemczech, Holandii, Belgii i we Włoszech, będąc stypendystą Fundacji Fulbrighta i Humboldta oraz Fundacji Kościuszkowskiej.
W czasie stypendiów prowadził badania na Uniwersytecie Yale w PACE Center (Investigating the Psychology of Abilities, Competencies and Expertice) kierowanym przez prof. R.J. Sternberga oraz na Uniwersytecie Ludwika Maximiliana w Monachium we współpracy z prof. Kurtem Hellerem.

 

Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim problematyki wybitnych zdolności oraz postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Od dziesięciu lat prowadzi treningi i warsztaty psychologiczne ze szczególnie uzdolnionymi dziećmi i dorosłymi w Polsce, Niemczech i USA.

 

Jest członkiem zarządów organizacji naukowych i społecznych:
- Societas Humboldtiana Polonorum
- Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

- Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta

- Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN

- Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (uczestniczy w pracach Rady Naukowej CKE)

- Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

- Delegat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w European Federation of Psychologists' Asoociations (EFPA - Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych) oraz w International Union of Psychological Science (IUPSyS - Międzynarodowa Unia Nauk Psychologicznych)

- W latach 2005-2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Kongresy i konferencje:

- XXII Konferencja Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2015. Międzynarodowe sympozjum News and current trends in psychology. Wykład pt. „Współczesne kierunki badań nad inteligencją, twórczością i wybitnymi zdolnościami” [Current trends in research on intelligence, creativity and giftedness]. Lublin, 20 kwietnia 2015

 

- Międzynarodowa konferencja - Excellence in Education: Creativity – Innovation Challenge. Lecture: Intelligence, Creativity & Achievements Motivation as Predictors of Outstanding Achievements of Gifted Students. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1-4 lipca 2015
Uczestnictwo w Komitecie Naukowym konferencji

 

- The 14th European Congress of Psychology - Psychological conditions of human achievements. Lecture: Human Achievements as a Subject of Psychological Research in Europe. Milan, Italy 7-10 lipca 2015

 

- 2nd International Conference Giftedness and Creativity - Developing trajectories of human potential. Lecture: Creativity and Intelligence in giftedness. Milan, Italy, 6-7 listopada 2015

 
17 lutego 2015 Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. Andrzej Sękowski został wybrany do Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN.

 

 


Creativity
swiat_wartosci_025lmi_1

 

 

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016, godz. 15:42 - Barbara Cichy-Jasiocha