Struktura Instytutu Prawa i Ekonomii 

 

Katedra Historii Prawa

Katedra Prawa Publicznego

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

Katedra Prawa Prywatnego

Katedra Bankowości, Prawa Finansowego i Instytucji Finansowych

Katedra Polityki Gospodarczej i Rachunkowości

 

 

 

 

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017, godz. 10:58 - Filip Ciepły