Instytut Pedagogiki

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL

 

Katedra
Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - prof. zw. dr hab. Tamara Hovorun

 

Katedra
Pedagogiki Rodziny

Kierownik – dr hab. Danuta Grzesiak-Witek

 

Katedra
Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą

Kierownik -  hab. Edmund Juśko, prof. KUL

 

Katedra
Historii i Teorii Wychowania

Kierownik - prof. dr hab. Roman Pelczar

 

Katedra
Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania

Kierownik - ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

  

Katedra
Pedagogiki Katolickiej

Kierownik - ks. prof. dr hab. Jan Zimny

  

Katedra
Makrostruktur Społecznych

Kierownik - dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL

 

Katedra
Mikrostruktur Społecznych

Kierownik - dr hab. Marek Klimek

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2017, godz. 19:48 - Rafał Podleśny