Struktura Instytutu Nauk Biblijnych KUL

1. Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych

Kierownik - ks. dr hab. Dariusz Dziadosz

Pracownicy:

ks. dr Krzysztof Napora
ks. dr hab. Andrzej Piwowar

ks. dr Arnold Zawadzki

2. Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
Kierownik - p. dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

Pracownicy:

ks. prof. dr hab. Stefan Szymik

- ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy 

3. Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej

Kierownik - ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel

 

Pracownicy:

ks. dr hab. Henryk Drawnel, prof. KUL

- ks. dr Tomasz Bąk

4. Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki
Kierownik - ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

 

Pracownicy:

ks. dr Marcin Kowalski

ks. dr Adam Kubiś

ks. dr Marcin Zieliński

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2017, godz. 18:27 - Krzysztof Mielcarek