W dniach 19-26 października br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II gościli studenci z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych. Dziewięciodniowy program przygotowany specjalnie dla studentów jednego z najbardziej prestiżowych katolickich uniwersytetów na świecie był zatytułowany „The Church in Poland, Iconography, and John Paul II on the Human Person”. W intensywny plan pobytu wpisane zostały wykłady z takich dziedzin jak historia Polski, historia Kościoła na ziemiach polskich oraz teologia i filozofia. Nie zabrakło więc prowadzonych przez specjalistów z KUL wykładów dotyczących historii mniejszości narodowych w Polsce, zmian społeczno-politycznych ostatniego ćwierćwiecza, roli nauczania Karola Wojtyły na KUL w czasach komunizmu oraz personalizmu w jego myśli filozoficznej. Na młodych uczestników czekały również spotkania z ważnymi osobistościami, m.in. z księdzem arcybiskupem Stanisławem Budzikiem, z arcybiskupem Ablem czy z księdzem Andrzejem Szostkiem, uczniem Karola Wojtyły. Ponadto odbyły się spotkania z polskimi studentami. Pierwsze dni pobytu w Polsce goście spędzili w Lublinie, następnie udali się do Krakowa, Wadowic, Częstochowy i Warszawy. W czasie podróży odwiedzili miejsca szczególnie związane z Janem Pawłem II.

Program został przygotowany i był koordynowany przez Uniwersytet Otwarty KUL. Goszczenie studentów z Uniwersytetu Notre Dame było dla nas powodem do dumy, zwłaszcza, że amerykańska uczelnia po raz pierwszy zdecydowała się na to, by jej studenci przyjechali do tej części Europy. Entuzjastyczne oceny wystawione przez uczestników zarówno poszczególnym punktom, jak i całemu programowi są dla nas powodem do radości.
Więcej zdjęć w GALERII.