Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś
uprzejmie informuje o możliwości odbycia, w prowadzonej przez niego kancelarii, studenckiej praktyki zawodowej. Praktykę można odbyć wyłącznie za pośrednictwem uczelni (skierowanie/umowa).

Zgłoszenia proszę składać na adres e-mail: lublin6@komornik.pl wpisując w temacie wiadomości: „praktyki studenckie”.

W zgłoszeniu należy podać: tryb odbywanych studiów (stacjonarny/niestacjonarny) oraz preferowany termin odbycia praktyki.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że rozpoczynając praktykę należy:

  • złożyć dokumenty otrzymane od opiekuna praktyk,
  • okazać legitymację,
  • złożyć zaświadczenie o posiadaniu ważnego w okresie realizacji praktyki ubezpieczenia NNW.

Praktyka odbywa się zgodnie z zgodnie z Programem Praktyk Studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 08:34 - Adam Jankowski