W związku z pytaniami o termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011 w ramach programu: „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” można to zrobić od 20 września 2010 roku do 15 października 2010 roku.

Ponadto PFRON informuje:

W związku z uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z przewidywaniami decyzje finansowe podejmowane na podstawie złożonych wniosków będą dotyczyły wyłącznie semestru zimowego roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011. Ewentualne dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku akademickiego (szkolnego) będzie mogło nastąpić pod warunkiem dysponowania przez PFRON w 2011 roku środkami finansowymi na realizację programu „STUDENT II”.

Jednocześnie PFRON przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi procedurami realizacji programu „STUDENT II”, składane w ramach programu wnioski powinny dotyczyć kosztów nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011. Ubiegając się o przyznanie dofinansowania w ramach programu „STUDENT II” należy we wniosku (w tabeli 4 „Zakres rzeczowy i finansowy wnioskowanego dofinansowania”) wskazać rodzaje kosztów, które mają zostać objęte dofinansowaniem ze środków PFRON – w rozbiciu na dwa semestry roku akademickiego (szkolnego).

W sytuacji przyznania dofinansowania wyłącznie na jeden semestr nauki i podpisania w 2010 roku umowy semestralnej, złożony przez Wnioskodawcę wniosek obejmujący koszty nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011 stanowić będzie podstawę do zawarcia w 2011 roku ewentualnego aneksu do umowy – jeżeli PFRON będzie dysponował środkami finansowymi pozwalającymi na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011.

 

Źródło: PFRON

Autor: Paweł Kasprzak
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2010, godz. 18:47 - Paweł Kasprzak