W gronie 11 studentów z polskich uczelni  - Ambasadorów Kariery UE na rok akademicki 2017/2018, znalazł sie kolejny utalentowany student KUL - Marcin Karol Bubicz.  Odbędzie on szkolenie przygotowujące do pełnienia roli Ambasadora Karier UE  w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodatkowo studenci z KUL i UJ zostali wytypowani do odbycia szkolenia w Brukseli. A od października będą promować na swoich uczelniach możliwości odbywania praktyk i staży oraz możliwości zatrudnienia w organizacjach i instytucjach UE.

 

Ambasadorka Kariery UE 2016/2017, Agnieszka Szeszel, studentka European Studies KUL.

autorka zdjęcia: Karolina Siemion-Bielska, MSZ.

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2017, godz. 12:46 - Dorota Maj