Bezpieczeństwo narodowe (studia I stopnia)

 

Bezpieczeństwo narodowe (studia II stopnia)

 

Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia)

 

Politologia  (studia II stopnia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia II stopnia z zakresu politologii w KUL trwają 2 lata (4 semestry) również są bezpłatne. Obejmują one obowiązkowe i fakultatywne zajęcia (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria).

 

Politologia w KUL to połączenie solidnej wiedzy z formacją obywatelską i zasadami moralnymi, przygotowanie przyszłych elit politycznych i społecznych, kompetentnych liderów lokalnych, urzędników państwowych i samorządowych, działaczy politycznych i ekspertów.

 

Dowiedz się więcej o programie studiów i możliwościach jakie daje politologia w KUL.

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2015, godz. 09:53 - Barbara Lendzion-Tokarska