ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU  (I i II stopień)
GOSPODARKA PRZESTRZENNA (I i II stopień)

 

Kierunek Architektura Krajobrazu prowadzony na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II otrzymał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Oceniany był według nowych wytycznych jako pierwszy spośród wszystkich kierunków w Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy kształcić studentów zgodnie z obowiązującymi w Europie standardami wyrażonymi w formie dobrze opracowanych kierunkowych efektów kształcenia.

 

Od 2015 roku, Instytut Architektury Krajobrazu KUL jako pierwszy w Lublinie, rozpoczął nabór na drugi stopień (magisterski) Gospodarki Przestrzennej.

 

Zasady przyjęć na studia z Architektury Krajobrazu

 

Zasady przyjęć na studia z Gospodarki Przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018, godz. 19:47 - Magdalena Lubiarz