Dr hab. Piotr Zakrzewski

Studia doktoranckie z prawa cywilnego

od roku akademickiego 2013/2014.

 

1. Kandydaci lub Kandydatki zainteresowani podjęciem studiów doktoranckich z zakresu prawa cywilnego obowiązani są poddać się procedurze rekrutacyjnej. Przy czym od Kandydatów lub Kandydatek oczekuję także gotowości przygotowania rozprawy doktorskiej z tematyki prawa spółdzielczego.

2. Kandydaci lub Kandydatki składają następujące dokumenty:

2.1. Wniosek aplikacyjny wraz z życiorysem naukowym i danymi do kontaktu (telefon i mail) o objętości jednej strony.

2.2. Esej o objętości jednej do trzech stron na temat „Dlaczego, po co i jak piszę się doktorat?”

2.3. Pracę magisterską, o ile Kandydat lub Kandydatka mają ją już ukończoną (wraz z zaznaczeniem 15-20 stron najbardziej wartościowych).

2.4. Listę publikacji, informacji o uczestnictwie w konferencjach, o ile Kandydat lub Kandydatka mogą się nimi poszczycić.

2.5. Maksymalnie trzy najważniejsze publikacje, o ile Kandydat lub Kandydatka mogą się nimi poszczycić.

26. Informację o znajomości i stopniu znajomości języków obcych, ewentualnie z potwierdzoną certyfikatami, opiniami prywatnymi, ale wówczas należy podać dane telefon do osoby wystawiającej rekomendację za jej zgodą, itp.

2.7. Dokumenty w/w należy złożyć do 20.06.2013 r. drogą mailową (piotz111@interia.pl) lub osobiście w II Katedrze Prawa Cywilnego po uprzednim uzgodnieniu terminu.

2.8. Wybrani Kandydaci lub Kandydatki zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Dr hab. P. Zakrzewski

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2013, godz. 19:02 - Andrzej Rąpała