Specyfiką Wydziału Teologii KUL są rozbudowane studia doktoranckie w 16 specjalizacjach.
Trwają one 4 lata (8 semestrów). Prowadzą je poszczególne instytuty, specjalizujące się w swoich dyscyplinach:

 

W ciągu 90 lat istnienia Wydziału Teologii stopień doktora teologii uzyskało ponad 1500 osób, w tym również wielu świeckich.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2016, godz. 08:55 - Ewa Zięba