STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
 

Opis kierunku:

 

Studia na filologii germańskiej KUL ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności praktycznych. Oferują intensywne kształcenie językowe zarówno dla osób znających już język niemiecki jak również osób pragnących się go nauczyć.

Specjalizacje:

  • języki specjalistyczne: przygotowuje do pracy tłumacza i umożliwia nabycie fachowego słownictwa z takich dziedzin jak: prawo, biznes i ekonomia, nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyka, nauka i technika, turystyka i hotelarstwo;
  • nauczycielska: nadaje ministerialne uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych: w szkole podstawowej (studia I stopnia), gimnazjum i szkołach średnich (studia II stopnia). Ułatwia ponadto podjęcie pracy w szkołach językowych.
 
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z języka niemieckiego.

 

Filologia germańska – grupa początkująca (stacjonarne I stopnia): punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim.

 

Filologia germańska – grupa początkująca (stacjonarne I stopnia)

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw. Punktowany wynik ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z języka obcego nowożytnego.

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 09:12 - Magdalena Kargol