UMOWA/SKIEROWANIE

Umowa o organizację praktyki studenckiej (DOC)

Umowa o organizację praktyki studenckiej (PDF)


MUZYKOLOGIA 

NAUKI O RODZINIE

 

PRACA SOCJALNA

  • REGULAMIN PRAKTYKI
  • ZAŁ. 1 PRAKTYKI Deklaracja przyjęcia studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w celu odbycia przez niego praktyki 
  • ZAŁ. 2 PRAKTYKI Dziennik praktyk 
  • ZAŁ. 3 PRAKTYKI Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej 
  • ZAŁ. 4 PRAKTYKI Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie innej aktywności zawodowej
 
 

 

Zarządzenie w sprawie zasad składania w formie elektronicznej egzemplarza pracy dyplomowej, instrukcja przygotowania i sposób złozenia pracy dyplomowej w formie elektronicznej oraz oświadczenie potwierdzające samodzielność wykonania pracy

 


 

WORD

Podanie o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2018, godz. 12:44 - Ewa Zięba